Shtypi i Ditës

Largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit, kryetitull i gazetave sot

Largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit, kryetitull i gazetave sot

Faqet e para të gazetave sot, 15 shtator 2020 janë fokusuar tek largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit.

Largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit, kryetitull i gazetave sot

Largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit, kryetitull i gazetave sot

Largimi i Besa Shahinit nga Ministria e Arsimit, kryetitull i gazetave sot