Tech

Në Kinë, punonjësit e teknologjisë frikësohen nga mosha 35 vjeç

Në Kinë, punonjësit e teknologjisë frikësohen nga mosha

Dhjetëra mijëra vende pune janë humbur gjatë muajve të fundit në sektorin e teknologjisë në Kinë. Kompanitë teknologjike nuk kanë fshehur pëlqimin e tyre për punonjësit më të rinj dhe beqarë.


Sipas tyre njerëzit në mesin e të 20-ave deri në 30 vjeç, janë plot me energji. Janë më të gatshëm të ecin para dhe të sakrifikojnë veten për kompaninë.

Ndërsa ligji i punës në Kinë ndalon punëdhënësit nga diskriminimi në bazë të cilësimeve si etnia, gjinia dhe feja, ai nuk i referohet aspak diskriminimit nga mosha.


Ka një perceptim se punonjësit më të vjetër nuk i ndjekin zhvillimet teknologjike të fundit... dhe se janë shumë të shtrenjtë.