Tech

A është rrjeti 5G i dëmshëm për shëndetin tuaj?

A është rrjeti 5G i dëmshëm për shëndetin tuaj?

Me miratimin në rritje të rrjetit 5G globalisht për një përvojë shumë më të shpejtë të internetit, disa studime kanë shënuar rreziqet shëndetësore që lidhen me përdorimin e tij në indet njerëzore - mes teorive konspirative që rrjetet celulare 5G duhet të fajësohen për pandeminë Covid-19.

Sipas ekspertëve të industrisë, ende nuk ka prova konkrete që rrjetet 5G kanë efekte negative shëndetësore tek njerëzit, pasi teknologjia 5G është aktualisht në një fazë të hershme të vendosjes dhe shtrirja e çdo ndryshimi në ekspozimin ndaj fushave të frekuencës radio është ende nën hetim.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) thotë se aktualisht, ekspozimi ndaj infrastrukturës 5G në rreth 3.5 GHz është i ngjashëm me atë nga stacionet bazë ekzistuese të telefonisë celulare. “Me përdorimin e rrezeve të shumta nga antenat 5G, ekspozimi mund të jetë më i ndryshueshëm në funksion të vendndodhjes së përdoruesve dhe përdorimit të tyre”, tha OBSH.

Në Indi, ku teknologjia e brezit të gjerë është ende në faza të ndryshme provash pasi shpërndarja e spektrit 5G vonohet, ekspertët janë të mendimit se vendi aktualisht po ndjek normat ndërkombëtare për teknologjitë me brez të gjerë. "India ka norma shumë më të rrepta se ato që kanë 198 vende globalisht, të cilat po ndjekin normat e përcaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jo-jonizues (ICNIRP), " tha për IANS Pankaj Mohindroo, Kryetar i Shoqatës Celulare dhe Elektronike të Indisë (ICEA).

ICNIRP është një organizatë jofitimprurëse që ofron këshilla dhe udhëzime shkencore mbi efektet shëndetësore dhe mjedisore të rrezatimit jojonizues (NIR) për të mbrojtur njerëzit dhe mjedisin nga ekspozimi i dëmshëm NIR.

"Për shembull, vlera jonë e rrezatimit ose vlera e shkallës specifike të përthithjes (SAR) është maksimumi 1.6 vat për 1 gram ind, krahasuar me 2 vat për 10 gram inde në të gjithë botën (përveç SHBA dhe Koresë së Jugut)", informoi Mohindroo. “Rrezatimi jonizues 5G nuk është i ndryshëm nga 4G ose 3G pasi këto norma janë të kufizuara”, shtoi ai.

Departamenti i Telekomit (DoT) specifikon qartë se të gjitha modelet e reja të aparateve celularë duhet të jenë në përputhje me vlerat SAR prej 1,6 watts/kg, mesatarisht mbi 1 gram ind njerëzor. Nivelet e ekspozimit ndaj radiofrekuencave nga teknologjitë aktuale rezultojnë në rritje të papërfillshme të temperaturës në trupin e njeriut.

"Me rritjen e frekuencës, ka më pak depërtim në indet e trupit dhe thithja e energjisë bëhet më e kufizuar në sipërfaqen e trupit (lëkurës dhe syve). Me kusht që ekspozimi i përgjithshëm të mbetet nën udhëzimet ndërkombëtare, nuk ka pasoja për shëndetin publik”, sipas OBSH-së.

Deri më sot, dhe pas shumë hulumtimeve të kryera, asnjë efekt negativ shëndetësor nuk është lidhur shkakësisht me ekspozimin ndaj teknologjive me valë. Përfundime të lidhura me shëndetin nxirren nga studimet e kryera në të gjithë spektrin e radios, por, deri më tani, janë kryer vetëm disa studime në frekuencat që do të përdoren nga 5G.

Një dokument i fundit nga Shërbimi i Kërkimeve Parlamentare Evropiane (EPRS) mbi ndikimin shëndetësor të 5G citoi Agjencinë Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin (IARC) e cila i klasifikoi fushat elektromagnetike me frekuencë radio (RF) si 'mundësisht kancerogjene për njerëzit' dhe rekomandoi Ekspozimi RF për rivlerësim 'me prioritet të lartë'.

Fatkeqësisht, ka mungesë informacioni mbi dëmet e mundshme të RF-EMF. Hendeku i informacionit krijon hapësirë ??për mohuesit dhe alarmuesit, duke shkaktuar tensione sociale dhe politike në shumë vende të BE. Fushatat për të informuar qytetarët duhet të jenë një përparësi.

Ajo që kërkohet patjetër është një disponueshmëri e hershme dhe proaktive e informacionit gjithëpërfshirës rreth 5G dhe si funksionon ai.

Tiranapost.al