Stil jete

Nuk është vdekja. 40% e amerikanëve kanë më shumë frikë nga diçka tjetër 

Nuk është vdekja. 40% e amerikanëve kanë më shumë

Ai që i tremb 40% të amerikanëve është pensioni. Edhe pse pothuajse askush nuk dëshiron të punojë përgjithmonë, jo të gjithë e presin me qejf daljen në pension, në fakt, disa njerëz i tremben atij. Një sondazh i kohëve të fundit i kryer nga Zety zbuloi se 40% e amerikanëve në të vërtetë i frikësohen pensionit më shumë sesa vdekjes. Po pse kaq shumë njerëz kanë frikë nga dalja në pension? Dhe a janë të justifikuara këto frika?

Si burrat ashtu edhe gratë, të dyja gjinitë kanë frikë të dalin në pension, specifikisht 44% e burrave dhe 36% e grave i frikësohen pensionit më shumë sesa vdekjes.

Rezulton se të rinjtë kanë frikë të dalin në pension më shumë se ata që janë më afër viteve të tyre të pensionit.

Sipas sondazhit, frika numër 1 që amerikanët kanë në lidhje me daljen në pension është mungesa e të ardhurave, me 87% që thonë se kjo i frikëson ata. Frika të tjera përfshijnë humbjen e përfitimeve të kujdesit shëndetësor të bazuar në punësim dhe sigurimin mjekësor (77%), të mosqenurin aktiv mendërisht (71%), të mosqenurin aktiv fizikisht (64%) dhe humbjen e rrjetit të miqve (50%).

Një shkak i kësaj frike është se shumë amerikanë nuk janë të përgatitur financiarisht për pension - 20% e të anketuarve thanë se nuk kanë asgjë të kursyer.

Shëndeti tenton të përkeqësohet me moshën, do të thotë se kërkohet më shumë trajtim mjekësor dhe më shumë para. Ndërkohë që pensioni është shumë më pak se rroga. Dhe ndaj frika është e justifikueshme.