Stil jete

Nëse ke vështirësi në hyrjen në Facebook, Instagram, Whatsapp, fajin s`ta ka interneti

Nëse ke vështirësi në hyrjen në Facebook, Instagram,

Përdoruesit, për më shumë se gjysmë ore kanë hasur vështirësi në përdorimin dhe aksesimin e rrjeteve sociale në pronësi të Mark Zuckerberg.

Nëse dikush ka fajësuar internetin, të mos e bëjë. Raportohet se ka pasur një ngërç dhe mbase problem me serveret e këtyre aplikacioneve.

Nëse ke vështirësi në hyrjen në Facebook, Instagram,

Në Whatsapp mesazhet shkojnë me vonesë, kurse fotot apo dokumentet nuk ngarkohen fare.

Në Facebook dhe Instagram fotot nuk hapen fare ose shfaqen të zeza.

Diçka e përkoheshme që me siguri do rregullohet shpejt.