Stil jete

Cila diplomë universitare siguron paga më të larta? 

Cila diplomë universitare siguron paga më të larta?

Vera është zakonisht periudha kur publikohen rezultatet e provimeve dhe adoleshentët nisin fazën tjetër të arsimimit në universitet. Dega që ata zgjedhin shpesh bazohet në atë që ata ndihen të pasionuar ose sa para kanë gjasa të fitojnë.

Disa diploma çojnë në punë të caktuara të cilat, mesatarisht, ofrojnë paga më të larta se të tjerat – por cilat janë ato?

Më poshtë keni një listë me profesionet më të paguara:

10. Ligji

9. Politika

8. Arkitekturë

7. Biznes dhe Administrim

6. Shkenca Kompjuterike

5. Ekonomi

4. Inxhinieri e Përgjithshme

3. Mjekësia Veterinare

2. Mjekësi

1. Stomatologji

Burimi: Euronews