Stil jete

Burg kush braktis kafshët në Kroaci

Burg kush braktis kafshët në Kroaci

Braktisja e kafshëve në Kroaci së shpejti do të bëhet vepër penale me burgim deri në një vit.

Është hera e parë që në Kroaci braktisja e kafshëve trajtohet si vepër penale që mund të rezultojë me dënim me burg.

Aktualisht është pjesë përbërëse e Ligjit për Mbrojtjen e Kafshëve, për të cilin parashikohet një gjobë deri në 30 mijë HRK.

Ministria e Drejtësisë dhe Administratës planifikon të ndërmarrë një hap shtesë në forcimin e mbrojtjes së kafshëve, ndaj propozojnë rritjen e dënimeve me burg për vrasjen apo torturimin e kafshëve.