Sociale

Nga heshtja në veprim: Duke motivuar qytetarët për luftën kundër korrupsionit

Nga heshtja në veprim: Duke motivuar qytetarët për luftën
Tiranë, 28.09.2022 -Si një gjest solidariteti me përpjekjen e përbashkët për përgjegjësinë publike, aktivistë, gazetarë dhe zyrtarë u mblodhën sot për të zhvilluar mënyra më efektive për të komunikuar fushatat kundër korrupsionit me publikun.

“Fushatat e përkrahjes publike janë mjete kreative dhe konstruktive për të motivuar dhe angazhuar qytetarët për të luftuar korrupsionin. Dhe vetë qytetarët janë aleatë të rëndësishëm të institucioneve publike, OJQ-ve dhe mediave në këtë luftë," u tha në Masterclassin e sotëm, "Nga heshtja në veprim". Masterclass-i u organizua nga Iniciativa Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI).

Nga heshtja në veprim: Duke motivuar qytetarët për luftën

“Të luftuarit efektiv të korrupsionit kërkon rregulla të qarta, një kuadër ligjor solid, institucione të specializuara dhe mbështetje të fortë publike. Ngjarje si këto na ndihmojnë të shohim se ku jemi në këtë proces dhe të eksplorojmë se si mund ta çojmë luftën kundër korrupsionit një hap më tej. Si mund ta raportojnë njerëzit korrupsionin, si mund të mbrohen nga ai dhe - në fakt - çfarë mund të arrijnë janë disa nga çështjet që po trajtojmë sot”, tha Peter Danis, përfaqësuesi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, në fjalën e tij hyrëse në Masterclass-in "Nga heshtja në veprim".

Angazhimi i publikut të gjerë, veçanërisht të rinjve dhe presioni publik janë aleatë thelbësorë në luftën kundër korrupsionit.

Nga heshtja në veprim: Duke motivuar qytetarët për luftën

“Bashkëpunimi ndërmjet medias, shoqërisë civile dhe zyrtarëve publikë është kyç për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rreziqet e korrupsionit. Ky bashkëpunim kontribuon në besimin e qytetarëve në luftën institucionale kundër korrupsionit”, përfundoi Mark Worth, ekspert i RAI për të drejtat e antikorrupsionit dhe sinjalizuesve.

"Krijimi i fushatave të përkrahjes publike është njëkohësisht emocionuese dhe përgjegjësi e madhe për ne nga ana e agjencisë. Qëllimi parësor është gjithmonë të zgjojmë publikun duke përcaktuar qartë një problem përmes konceptit krijues. Ky është hapi thelbësor në edukimin e publikut për rëndësinë e problemit dhe për fillimin e bisedës për zgjidhjen e mundshme”, tha Kenan Kurdić, Via Media, duke folur për rëndësinë e informimit të publikut për iniciativat kundër korrupsionit përmes fushatave të suksesshme mediatike që në fund të fundit mund të motivojnë shoqërinë të veprojë kundër korrupsionit.

Pas Podgoricës dhe Tiranës, një Masterclass do të mbahet në Shkup më 30 shtator. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë qëndrueshmërinë e shoqërive dhe administratave të tyre ndaj korrupsionit.

Masterclass-i “Nga heshtja në veprim” është pjesë e projektit “Thyerja e heshtjes: Përmirësimi i politikave dhe kulturës së sinjalizimit në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi”, zbatuar nga RAI dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Nga heshtja në veprim: Duke motivuar qytetarët për luftën

Ky projekt synon të informojë dhe edukojë publikun e gjerë, veçanërisht të rinjtë, për rolin jetik që kanë sinjalizuesit në luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtja dhe të drejtat nga të cilat duhet të përfitojnë sinjalizuesit. Iniciativa Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI) është e vetmja organizatë ndërqeveritare e dedikuar ekskluzivisht luftës kundër korrupsionit në Evropën Juglindore. RAI po punon për përmirësimin e mbrojtjes së sinjalizuesve përmes ligjeve më të mira dhe forcimit të kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e këtyre ligjeve, duke ndjekur Direktivën e BE-së për mbrojtjen e sinjalizuesve të miratuar në vitin 2019.

Sekretariati i RAI-t po punon për të rritur bashkëpunimin rajonal dhe përpjekjet kundër korrupsionit duke ofruar një platformë të përbashkët për dialogun, shkëmbimin e njohurive dhe praktikat më të mira kundër korrupsionit në Evropën Juglindore.

*Ky artikull eshte i sponsorizuar