Shëndeti

Sondazhi që na ndihmon të kuptojmë situatën. A e keni kaluar Covid19?

Sondazhi që na ndihmon të kuptojmë situatën. A e keni kaluar

Në vijimësi të situatës së rënduar të Covid19 në botë dhe në Shqipëri, një grup mediash shqiptare kanë menduar të kryejnë njëherazi një sondazh elektronik ku qellimi është identifikimi i përqindjes së personave që kanë kaluar Covid19 deri më tani.

Plotësimi i këtij sondazhi në media që kanë audienca të ndryshme dhe analizimi i përgjigjeve në grup do të bëj të mundur një panoramë të përafërt të realitetit.

Ju ftojmë të përgjigjeni më poshtë:

Poll