Shëndeti

Reduktimi i dëmit nga duhani/ 8 mln viktima në vit nga duhanpirja, të kalohet në produkte alternative më pak të dëmshme

Reduktimi i dëmit nga duhani/ 8 mln viktima në vit nga duhanpirja,

Lejimi i konsumimit të produkteve të duhanit dhe nikotinës ndryshon në vende të ndryshme në mbarë
botën. Në Shtetet e Bashkuara (SHBA), Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka autoritetin për të rregulluar prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e produkteve të duhanit për të mbrojtur shëndetin publik. Është vërtetuar se duhanpirja vret më shumë se 8 milionë njerëz në vit në të gjithë botën.

Duke pasur parasysh se shumica e duhanpirësve të rritur e nisin përdorimin e cigares që në moshë të re, strategjitë parandaluese duke përfshirë rritjen e çmimeve, produktet alternative dhe fushatat e mediave masive, janë kritike për të reduktuar sëmundjet dhe vdekjet e lidhura me duhanin. Ndërsa peizazhi i produkteve të duhanit ka vazhduar të diversifikohet, kalimi në alternativa me rrezik më të ulët është sugjeruar për të reduktuar rreziqet që i atribuohen duhanpirjes.

Raporti i Akademive Kombëtare të Shkencës, Inxhinierisë dhe Mjekësisë për vitin 2018 arriti në përfundimin se ka “prova që zëvendësimi i plotë i cigareve tradicionale me produktet pa tym redukton ekspozimin e përdoruesve ndaj toksinave dhe kancerogjenëve të pranishëm në cigaret tradicionale.
Bazuar në studimin e saj për perceptimet rreth niveleve të kimikateve të dëmshme në cigaret
elektronike dhe produktet pa tym, Olivia A Wackowski sugjeron se ekzistojnë mënyra për të edukuar
duhanpirësit e rritur për rreziqet e produkteve të duhanit. Megjithatë, është thelbësore që përpjekje të tilla të bazohen në prova.

Ka disa faktorë që duhen marrë parasysh kur zhvillohen dhe zbatohen strategji
për të edukuar duhanpirësit e rritur për rreziqet relative të produkteve të duhanit.
Së pari, përdorimi i produkteve të duhanit të çfarëdo forme, është i pasigurt për të rinjtë. Megjithatë,
përpjekjet për të parandaluar të rinjtë të nisin duhanpirjen nuk duhet të përjashtojnë përpjekjet e
duhanpirësve të rritur për të nxitur ndërprerjen dhe edukimin rreth produkteve alternative.

Së dyti, kalimi nga cigarja te produktet pa tym duhet të bëhet me produkte të vërtetuara shkencërisht si të sigurta dhe efektive, duke përfshirë medikamente dhe pajisje të miratuara nga FDA. Një numër në rritje i kërkimeve sugjeron se produktet alternative mund të lehtësojnë ndërprerjen e pirjes së duhanit tek të rriturit megjithatë, duke pasur parasysh toksinat e dokumentuara në aerosolin e cigareve elektronike, nevojiten kërkime të mëtejshme me cilësi të lartë mbi rezultatet klinike afatshkurtra dhe afatgjata, duke përfshirë efektet pulmonare.

Së treti, për duhanpirësit e rritur që zgjedhin të përdorin produktet alternative, FDA ka autorizuar 23
produkte dhe pajisje të cigareve elektronike. Megjithatë, që duhanpirësit e rritur të marrin përfitimet e plota shëndetësore nga këto produkte, kalimi i plotë nga cigaret tradicionale në produktet pa tym është thelbësor. Për shkak se asnjë produkt duhani nuk është i sigurt, qëllimi përfundimtar duhet të jetë lënia e çdo përdorimi të produkteve të duhanit.

Si përfundim, ekzistojnë mundësi për të edukuar duhanpirësit e rritur për rreziqet e konsumimit të
cigares duke përdorur qasje të bazuara në prova. Megjithatë, këto përpjekje duhet të shoqërohen me
përpjekjet për të parandaluar përdorimin e produkteve të duhanit për të rinjtë dhe kalimin nga cigarja
në produkte më pak të dëmshme për ata duhapirës që nuk heqin dorë nga konsumimi i nikotinës.

*Artikull i sponsorizuar