Qyteti

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Ditën e sotme është hapur Kopshti i ri Zoologjik në Tiranë. Në këtë hapësirë “ të botës së egër” do të gjenden 30 specie dhe 160 kafshë.

Shihni fotot për më shumë:

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo

Foto/ Çfarë kafshësh ka në Tirana Zoo