Politikë

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe Turqisë

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe

Kryeministri Edi Rama dhe disa anëtarë të kabinetit qeveritar kanë firmosur disa marrëveshje gjatë vizitës në Turqi.

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe

Marreveshjet e firmosura ditën e sotme midis Shqipërisë dhe

Marrëveshje e firmosura

1. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve -Klimatike të Republikës së Turqisë për bashkëpunim ne fushën e mjedisit.

2. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve të Republikës së Turqisë për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe zonave të mbrojtura.

3. Marrëveshje ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë mbi statusin e zyrës së koordinimit të programit TIKA Tirana.

4. Marrëveshje kuadër ushtarake ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë.

5. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Qeverisë së RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë në Fushat e Medias dhe Komunikimit për komunikimin dhe informimin publik.

6. Protokoll Bashkëpunimi midis Korporatës Turke të Radio Televizionit dhe Radio Televizionit Shqiptar.