Intervistat e Mirës

Lea Ypi, mësuesja e marksizmit që u rrëfeu të huajve komunizmin shqiptar