Intervistat e Mirës

Ju flas në emër të babos tim, Xhode Ferit!