Intervistat e Mirës

Elton Kodra, rrëfimi i një trajneri dhe mësuesi të edukimit fizik që do t`ju fusë në mendime për sportin dhe fëmijët