Modë

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende janë në modë

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

Disa nga trendet që për herë të parë ia pamë Jennifer Aniston tek “Friends” janë ende në modë pas më shumë se 30 vitesh. Nga këmisha e lidhur tek kërthiza tek sarafani me bluzë poshtë e deri tek mini fundet. Hidhi një sy dhe mendo pak sa të tilla ke në dollap?

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

13 trendet që i krijoi Jennifer Aniston tek 'Friends' dhe ende

Mbase edhe e kisha harruar se kujt ia pe për herë të parë.

*Bright Side