Stil jete

A teacher's secret. How to make your child love books

A teacher's secret. How to make your child love books

A senior elementary school teacher shares his best strategies for getting young children to love books. These strategies are rather tips that every parent should consider if they want to raise educated and cultured children. Therefore, read the following tips carefully and put them into practice with your child:

Read to children from an early age. If you want your children to love books, it's a good idea to introduce them to books as early as possible. Build a certain routine with the children by setting a certain time for reading books, for example every evening after eating the dinner meal, or every evening before they go to sleep. Make sure this routine is followed regularly

Keep the children interested in the book they are reading by asking them about the part they have read, or about the content of the book they have finished reading. In addition to helping them not lose interest in the book, this step also helps them increase their IQ, as higher thinking skills are required to organize thoughts, chronological flow of events and express themselves in a way that more accurate and beautiful

Siguroji fëmijëve një mjedis pa mundësi shpërqendrimi ku të lexojnë. Mënyra më e mirë do të ishte një dhomë në shtëpi, në të cilën nuk do të kishte celularë, tv, apo kompjuter. Mirë do të ishte që familjarisht të siguronit edhe një orar të caktuar në javë, në të cilën të gjithë të uleshit në tavolinë dhe të lexonit diçka. Kjo metodë i nxit akoma më tepër fëmijët tuaj t’i përkushtohen leximit

Shpërbleje fëmijën tënd për librat që lexon. Bliji atyre diçka që e pëlqejnë, si dhe vlerësoji me fjalë sa më të mira që ata të ndihen më mirë dhe të motivohen për të lexuar më tepër. Nuk është e thënë që fëmija duhet të lexojë romane të trashë për t’u lavdëruar. Edhe një novelë me disa faqe duhet të jetë një arsye për t’i vlerësuar ata

Be an example so that your child sees you reading and is encouraged to read. The best way to get children to read is by setting an example for them with such an activity. Children are more likely to see their parents and imitate their behavior, so the best way to get your child to read is to make sure they see you reading.

*This article was published by Bota.al and reposted by Tiranapost.al