Stil jete

Why People Cheat On Their Partners (And How To Avoid It)

Why People Cheat On Their Partners (And How To Avoid It)

Today.it

One engages in a monogamous relationship, with the aim of maintaining sexual exclusivity. But then he succumbs to betrayal many times. But why do people cheat on their partners? Psychological studies to date have focused on individual and relational characteristics that make relationships more vulnerable to betrayal, paying less attention to strategies that reduce the possibility of separation due to betrayal.

Now a new study, conducted by a team of psychologists from Raihman University in Israel and the University of Rochester in New York, has identified a strategy that can reduce the temptation to cheat on a partner. According to researchers, "putting yourself" in your partner's shoes (adopting their point of view) increases your desire for them and your commitment to the relationship, while at the same time decreasing your sexual and romantic interest in other people.

People can cheat for a variety of reasons. For example, someone is looking for a new one, because the old relationship no longer satisfies him, to experience the thrill of seduction once again. "But even if people may be satisfied with their relationship, the risk of them cheating on their partners is still there," says lead author Gurit Birnbaum, professor of psychology at Raihman University.

According to him this danger appeared at a time when they were tired, too angry or too drunk to resist the temptation. "Furthermore, men are more likely to cheat, because they think that not only their sexual needs are being met, but also their emotional needs," says Herri Reis, professor of psychology at the University of Rochester and co-author of the study.

Për të identifikuar një strategji që do të zvogëlonte gjasat për të tradhtuar partnerin, studiuesit kryen 3 teste të rastësishme me 408 persona (213 gra dhe 195 burra izraelitë) të moshës 20-47 vjeç në një marrëdhënie monogame heteroseksuale për të paktën 4 muajsh.

Pjesëmarrësve iu kërkua të adoptonin ose jo këndvështrimin e partnerit të tyre dhe të vlerësonin, takonin ose mendonin mbi njerëz që ishin tërheqës për ta, ndërsa psikologët regjistronin shprehjet e tyre të interesit për këta të fundit, si dhe përkushtimin dhe dëshirën për partnerët e tyre.

Studiuesit zbuluan se adoptimi i perspektivës së partnerit, e forcoi përkushtimin dhe dëshirën për ta, në një kohë që e reduktoi interesin seksual dhe romantik për partnerët e mundshëm alternativë. Gjetjet e këtij studimi, sugjerojnë se marrja parasysh e perspektivës së partnerit i dekurajon njerëzit të përfshihen në sjellje që mund t’i lëndojnë ata dhe ta dëmtojnë marrëdhënien e tyre.

“Kjo qasje nuk e parandalon tradhtinë, por e zvogëlon dëshirën për të. Jo vetëm kaq, por ajo nxit ndjeshmërinë, mirëkuptimin, afërsinë dhe kujdesin për partnerin. Të tradhtosh në një marrëdhënie në çift, do të thotë t’i japësh përparësi qëllimeve personale mbi të mirën e partnerit dhe atë të marrëdhënies, prandaj shikimi i gjërave nga këndvështrimi i tjetrit ofron një pamje më të ekuilibruar të këtyre situatave”- thotë Reis.

The findings of this study may help people understand how to resist temptation in the short term. The strategy works even if only one of the two partners uses it.

Originally published on bota.al