Stil jete

Ten false myths about body language

Ten false myths about body language

Like Joe Navarro

Despite the undeniable importance of non-verbal communication, many myths and false beliefs exaggerate its importance. Here are 10 false myths about body language:

1. Someone's deception can be detected based on their non-verbal behaviors

Fake. There is no single behavior that indicates cheating. We need to stop associating behaviors that indicate psychological distress with cheating, and simply accept them for what they are: signs of stress, anxiety, worry, despair, doubt, tension, nervousness, etc., but not cheating.

2. The polygraph can detect lies

A great myth. The polygraph cannot detect lies. The accuracy of the polygraph test has long been controversial. The fundamental problem: There is no evidence that any pattern of physiological reactions is unique to people who cheat. Because an honest person may be nervous even when telling the truth, while a liar may not be anxious at all.

3. Itching on the right hand indicates the need for help, the one on the left indicates temporary uncertainty

This myth is based on research showing that the right hand is connected to the rational left half of the brain, while the left hand is connected to the emotional right half of the brain. It was argued that itching on each hand indicates different internal conditions.

Por të dyja hemisferat e trurit janë thellësisht të ndërlidhura, dhe nuk funksionojnë plotësisht të pavarur nga njëra-tjetra. Ndërkohë, s’ka asnjë provë empirike për të mbështetur një marrëdhënie shkakësore, midis ndjenjës së pasigurisë dhe kruajtjes me një dorë të caktuar.

4. Ka 3 lloje të ndryshme njerëzish, dhe ju mund t’i tregoni personalitetet dhe stilet e tyre të komunikimit bazuar në gjuhën e trupit

Ky mit bazohet në pretendimin se të gjitha qeniet njerëzore i përshtaten njërës nga 3 profilet e veçanta neurologjike. Por kjo nuk mbështetet nga kërkimet shkencore, dhe njerëzit janë shumë kompleks për t’u ndarë në vetëm 3 kategori.

5. Përbuzja është e vetmja shprehje asimetrike e shfaqur në fytyrë

Ky argument buron nga besimi se ekziston vetëm një emocion i veçantë i pranishëm në fytyrën tonë në çdo kohë, që ka veçori specifike, dhe se tiparet asimetrike nuk mund të shoqërojnë asnjë emocion tjetër përveç përbuzjes. Por kini parasysh faktin se emocionet janërrallëherë të izoluara.

Ato janë dinamike dhe shumë fluide, të mbivendosura, ndonjëherë kontradiktore dhe komplekse. A jeni ndjerë ndonjëherë edhe i lumtur edhe i trishtuar, i emocionuar për një mundësi të re, por edhe i nervozuar një ndryshim të caktuar? Shprehjet tona të fytyrës nuk janë gjithmonë tregues të vetëm një emocioni të caktuar, dhe një shprehje asimetrike nuk tregon gjithmonë përbuzje.

6. Gënjeshtarët e shmangin kontaktin sy më sy

Siç tregoi studimi i psikologut të famshëm Aldert Vrij, gënjeshtarët përfshihen më shumë nëkontaktin me sy, pasi duan të sigurohen se po besohen nga të tjerët. Pastaj duhet të kemi parasysh se në shumë kultura, njerëzi mësohen të shohin përtokë dhe të shmangin kontaktin me sy kur janë të penduar për një sjellje të gabuar.

7. 93 për qind të gjithë komunikimit njerëzor është jo verbal

Përqindjet e cituara variojnë midis 70-93 për qind. Kjo shifër buron kryesisht nga keqkuptimii një studimi klasik nga Albert Mehrabian. Mehrabian nuk deklaroi në asnjë rast, që ne mund t’i vendosim një përqindje të saktë të elementit verbal kundrejt atij jo–verbal në komunikimin në përgjithësi. Por në atë studim të veçantë, elementi jo–verbal ishte 93 për qind. Por komunikimi është i rrjedhshëm dhe refleksiv, sipas situatave. Prandaj nuk ka një ndarje fikse.

8. Kryqëzimi i krahëve rreth belit do të thotë “Qëndroj larg meje!”

Në një studim timin, unë kam zbuluar se kjo sjellje mund të jenë një sinjal shqetësimi. Por, kam zbuluar gjithashtu se më shpesh sesa jo, kjo sjellje është thjesht një mënyrë e rehatshme përmes se cilës ne çlodhim krahët.

Shpeshherë, kryqëzimi i krahëve nuk është gjë tjetër veçse një sjellje vetë-ngushëlluese, kur presim që diçka të fillojë, kur jemi të përfshirë në një bisedë, apo edhe kur jemi të mërzitur. Fëmijët e bëjnë këtë gjatë gjithë kohës. Ajo që ka rëndësi është konteksti dhe gjestet jo–verbale shoqëruese

9. Nëse një person i përgjigjet një pyetjeje duke prekur fillimisht hundën, ai po gënjen

We touch our face throughout the day as a mechanism to calm down. And we do this naturally in many situations. Therefore, neither this nor any other behavior in isolation indicates fraud.

10. If a person looks down to the left or right before answering a question, they are lying

23 of 24 studies on the issue, recently reviewed, have rejected this hypothesis. There is no scientific evidence to suggest that eye contact or avoiding eye contact can cast doubt on the truth of what one is saying.

Originally published on Bota.al