Stil jete

3 Experts Reveal What Breakup Dreams Really Mean

3 Experts Reveal What Breakup Dreams Really Mean

If you've ever woken up from a dream and thought, "What the hell did that mean?", you're not alone. Dreams can be profound, impactful, and even frightening. And breakup dreams - depending on your current relationship situation - can be all of the above. They can leave you wondering what your subconscious is trying to tell you.

"Don't make the mistake of thinking that the 'script' of your dream is a prediction of what will happen or a warning of what you should do. Dreams aren't necessarily fortune-telling," says Dr. LeslieBeth Wish.
Instead, think of dreams as reminders or a way to bring up something that needs your attention. While dreams can tell you a bit about your love situation, they are more of an abstract indication of your inner thoughts and feelings.

What does it mean when you dream that your partner is leaving you?

When you dream of a breakup with your current partner, it can be extremely upsetting, but don't panic. While Karen Frazier, author of The Dream Interpretation Handbook, says that while sometimes these dreams can indicate that it's time to end your relationship, they're often a lot less straightforward than you think.

"A breakup dream can also mean that it's time to end certain behaviors in your relationship or take your relationship to a new level," says Frazier.

"Dreams about your partner leaving you can also be a warning sign from your subconscious that you feel insecure in the relationship, says clinical psychologist Dr. John Mayer. So no matter how rough
your night's sleep may have been, these types of dreams can inspire you to make positive changes in your relationship.

What do breakup dreams mean when you're single?

Although you technically can't break up with someone when you're single, you can still dream about breaking up (even if the person you're breaking up with in your dream is imaginary).

“Ëndrra e ndarjes kur nuk jeni partner ka shumë të ngjarë simbolike”, thotë Frazier. "Interpretimi më i zakonshëm është se ka diçka në jetën tuaj që nuk ju shërben më dhe është koha ta lini atë të shkojë.
Për të mësuar se çfarë mund të jetë, Frazier thotë që të përpiqeni të mbani mend detajet përreth në ëndrrën tuaj. Mund të jenë të dhëna. “Për shembull, kërkoni për tiparet dominuese të personit me të cilin po ndaheni, [ose] vendin ku ndodh ndarja. Këto janë të dhëna konteksti që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë se çfarë ëndrra sugjeron se duhet ndryshuar."

Çfarë do të thotë të ëndërrosh për ndarjet në të kaluarën?

Nëse një ndarje në të kaluarën është ende në ëndrrat tuaja, Frazier thotë se ka të ngjarë sepse ju jeni ende duke përpunuar emocionet e mbetura nga ajo marrëdhënie që ka përfunduar.

“These dreams can also tell you that you're still living in the past, or that you're still clinging to something that doesn't serve you. Your dream may indicate an aspect of your real-life separation that you haven't allowed yourself to fully explore and heal."

Tiranapost.al