Shënime në Blog

The responsibility of freedom

The responsibility of freedom

With the fall of the Soviet Union, Eastern Europe suddenly found itself free. But freedom, reflects the Polish journalist and writer Witold Szablowski, is not something that can be given without guidance to someone who has never known it: it carries with it many responsibilities. And there is a danger that whoever takes the freedom, does not know what to do with it. This is the main thesis of Szablowski's book on communist nostalgia, which comes as a compilation of reports over the years in Soviet bloc countries including Cuba.

So freedom is learned, just like the "Dancing Bears" that give the book its title. They are animals that the Roma trained with iron and alcohol, a popular sport until the European Union made it illegal. These animals, tortured by the traumas and tumors of captivity, must be taught everything after being rescued. They practically have to be taught how to be bears. Their freedom has the limits of the saint who waits for them, because in nature they would die. But despite care and efforts to make the bear forget its slave past, "almost all bears still dance today," Szablowski writes.

Do you think the Russian invasion of Ukraine will get rid of any Soviet nostalgia?
There will always be nostalgic dinosaurs. It is about people who have not found better alternatives in democracy and who miss the past. But Russia certainly didn't just remind the Ukrainians, but the entire region, that no one wanted to be part of the world the Russians were building. The Soviet invasion of Afghanistan comes to mind, or the aggressions in Hungary and Czechoslovakia. I suffer for Ukraine, but also for the Russians who live in that terrible imperialist country. I know many of them and I think they deserve more.

Can nostalgia be used as the next Russian propaganda weapon against the West?
Of course, Putin tries, but I believe that he has overestimated the potential just as he has overestimated the strength of his army. The people who really remember communism, that is, those who lived through it working and having children at that time, are now 60 years old. Very soon they will become like the old Stalinists who never left without demonstrating with pictures of Stalin. Something picturesque, but remains worthless.

During your travels, did you ask people what they thought of Putin?
I wrote another book on how Russia manages to vulgarly use something like food to build its empire. I spent a lot of time there and in Ukraine writing about Chernobyl, as I wrote about the war in Afghanistan, and I couldn't find anyone who liked Putin. Not even Russian. On the contrary, I got the impression that they would be happy if they could replace him with someone else. Smart Russians, like the director Andrei Konchalovsky, whom I have known personally, know that Russia does not use even 10% of its potential.

A keni mbetur në kontakt me ndonjë prej njerëzve që keni takuar gjatë reportazheve tuaja?
Po, me njerëzit e Estonisë. Dy vjet më parë shkova t’i takoj, teksa xhiroja një dokumentar për rusët që jetonin atje. U trondita nga ndryshimi i madh: estonezët ia kishin dalë t’i ndryshonin rusët e “tyre” dhe t’i integronin në shoqëri. T’i “estonizonin” nëse mund të thuhet.

Metafora e ariut: Si e kanë pritur në Poloni?
Le të themi se nuk ishin shumë të lumtur që po krahasoheshin me një kafshë të rritur në ligësi. Por pasi lexon librin, kuptohet lehtë se ku qëndron metafora. Ajo ka të bëjë me çmimin që duhet të paguajë secili prej nesh për lirinë e tij. Ajo që po ndodh në Ukrainë është një shembull i mirë i kësaj.

Çfarë ariu është Polonia?
Herë një ari i lirë, herë një ari kërcimtar. Jemi të lirë kur mbështesim fqinjët tanë ukrainas. Në këto raste unë ndihem krenar që jam polak. Ndërsa kërcimtarë jemi kur u japim pushtet politikanëve që dinë vetëm të premtojnë. Kam ndër mend të djathtën, e cila është në pushtet prej gjashtë vitesh.

A duhet vërtetë që ta mësojmë lirinë? Dhe duke folur metaforikisht, a do të reshtin ndonjëherë arinjtë së kërcyeri?
Para së gjithash duhet t’u mësojmë njerëzve se si funksionojnë shoqëritë dhe partitë. Kur mbaron shkollën e mesme në Poloni, mund të dish shumë mirë se çfarë ka brenda një bretkose, por nuk dihet se si duhet të jetë një debat politik. Në përgjithësi, duhet t’i kushtojmë më shumë rëndësi edukimit, sepse bëhet fjalë për diçka që e kemi humbur gjatë tranzicionit. Sa i takon arinjve, po, mundet të ndalojnë së kërcyeri. Ukrainasit shihen qartë në këtë moment. E vetmja gjë e qartë është se s’po kërcejnë. Lufta e tyre kundër Putinit duhet të jetë kapitulli i fundit i këtij libri. Ne jemi përgjegjës për një komb të tërë që ka besuar në vlerat tona dhe në fjalët tona të bukura. Nëse i braktisim tani, çfarë kuptimi kanë ato fjalë dhe ato vlera?

Witold Szablowski is a Polish journalist and writer, honored with over 10 awards for his research and published books. The interview was translated into Albanian by Erjon Uka.