Ekonomia

2.54 million Albanians had a bank deposit in 2021

2.54 million Albanians had a bank deposit in 2021

The number of Albanians with a bank deposit reached about 2.54 million at the end of 2021.

According to data from the Bank of Albania, the number of depositors in the system for 2021 increased by 1% or approximately 26 thousand individuals.

About 56.7% of depositors in the banking sector are men and their weight in the structure of depositors is increasing slightly compared to the level of 56.5% in 2020. If we refer to the statistics, the number of depositors is even higher than the number of Albanians in adulthood.

However, the statistics also include depositors who are not necessarily residents of Albania. The total number of deposit accounts (in the family sector), according to the Bank of Albania, reached 3.56 million, down 4.8% compared to 2020.

Albania is one of the economies with the highest savings rate in the Region. It is estimated that bank deposits are approximately 74% of the country's Gross Domestic Product. According to the latest data from the Bank of Albania, the total deposits in the Albanian banking sector in November 2022 was 1.51 trillion ALL, an increase of 8.8% compared to the same period a year ago.

Household deposits continue to be dominant in the total structure, with about ALL 1.2 billion or 80% of the total. However, the annual growth of household deposits until the end of November was lower than the average growth, at 7.2%.

Last year, the growth of bank deposits slowed somewhat, due to the negative effect of high inflation on savings.

On the other hand, part of the depositors preferred to move their savings towards more profitable alternatives, mainly bonds and treasury bonds of the Albanian government. In the first phase, the increase in interest rates was followed at very fast rates in the market of bonds and treasury bonds.

Kjo ka bërë që një pjesë e mirë e kursimeve të shqiptarëve të kanalizohen në tregun e instrumenteve të borxhit qeveritar. Të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se për vitin 2022 blerjet e individëve në tregun primar të bonove dhe obligacioneve arritën në 49.6 miliardë lekë, me një rritje rekord prej 216% krahasuar me një vit më parë.

Megjithatë, rritja graduale e normave të interesi pritet ti bëjë më të leverdishme edhe depozitat. Norma mesatare e interesit të depozitave në lekë shënoi për muajin nëntor nivelin më të lartë në të paktën shtatë vitet e fundit.

According to data from the Bank of Albania, the average interest rate for all term deposits reached 1.72%, increasing for the third month in a row. Compared to the month of March, when the Bank of Albania started the increasing cycle of the base rate, the average interest on term deposits in Lek has increased by 1.02 percentage points or 146%.

This article was published by Monitor.al and reposted by Tiranapost.al