BOTA

The wave of protests, why are the French protesting?

The wave of protests, why are the French protesting?

French President Emmanuel Macron wants to raise the minimum retirement age from 62 to 64. In many countries, and especially in Germany, this is not a reason for protests. From 2024, the retirement age will gradually increase to 67. This automatically increases the length of stay in employment. Those who have worked so far for 41.5 years, according to the new draft law, will work for 43 years.

In Germany, the minimum retirement age is 63. From this age you can retire without loss, but on the condition that you have worked and paid contributions to the pension fund for 45 years. From 2024 this age will increase to 65 years. An undiscounted pension, regardless of length of employment, is only granted in France after the age of 67 – and this will remain so even after the reform.

But can pension systems be compared?

"This is complicated," Ulrich Becker from the Max Planck Institute for Social Law and Social Policy tells Deutsche Welle. "It is always difficult to compare pension systems because they are all very complex and very different," explains Becker. He designs so-called "Pension maps" that highlight the features of pensions in each country of the world.

And yet French pensioners have come out much more privileged in an international comparison, based on three criteria: the amount of the pension, the minimum retirement age and the duration of receiving the pension, i.e. the life expectancy calculated at the beginning of the pension.

Pension rates vary greatly

How well the standard of living can be maintained during retirement depends on how high the pension is compared to regular income. The so-called "net replacement rate" is the percentage that remains from the net income received on average over the entire working time. In 2020, in France, this rate was 74.4 percent. This means: Whoever received an average monthly transfer of 2,500 euros in the bank account, would receive a pension of about 1,860 euros per month. This puts France 14 percentage points above the OECD average in terms of net pension replacement rate. In Germany, pensioners receive only 52.9 percent of their lifetime average salary.

Where does France stand in terms of the minimum pension?

Në të ardhmen kjo normë mund të bjerë për shumë njerëz edhe në Francë. Arsyeja: me moshën minimale do të rritet edhe numri i viteve të punës nga të cilat përfitohet pensioni i plotë. Kjo mund të ndikojë veçanërisht te personat me të ardhura të ulëta, pasi ata zakonisht fillojnë të punojnë më herët. Nga ana tjetër, nëse fillon të paguash kontribute për pension, për shembull, pas moshës 25-vjeçare, sepse ke studiuar, atëherë vetëm në moshën 67-vjeçare, pas 42 vitesh pune, do të marrësh pensionin e plotë.

Për ta kompensuar këtë, reforma e pensioneve parashikon një rritje të pensionit minimal në rreth 1 200 euro për çdo person single. Aktualisht pensioni minimal në Francë është 961,08 euro. Ky është një nivel që e vendos atë në mes të listës së OECD-së, ku shuma e pensionit vihet në relacion me të ardhurat mesatare të popullsisë. Ndërsa Gjermania është një nga vendet e pakta pa pension minimal. Në fakt, në shumë vende, njerëzit i pranojnë zbritje në pension për të dalë nga puna më herët. Në Francë, burrat dalin në pension mesatarisht me 60,4 vjeç, ndërsa gratë me 60,9 vjeçe. Kjo do të thotë se francezët burra dalin në pension afro 3,5 vjet, ndërsa gratë 1,5 vjet më herët se grupet e tyre përkatëse në vendet e OECD-së.

Në të njëjtën kohë, në Francë llogaritet një jetëgjatësi veçanërisht e lartë. Vetëm në Luksemburg (24 vjeç) burrat lejohen të gëzojnë pensionin e tyre mesatarisht pak më gjatë se në Francë (23.5 vjet). Kurse gratë franceze jetojnë mesatarisht 27,1 vjet pas daljes në pension. Në Evropë, më mirë se ato e kanë vetëm greket (28.4 vjet) dhe spanjollet (27.7 vjet).

Jetë të gjatë, pension të gjatë?

Pikërisht këto janë arsyet e reformës së pensioneve në Francë. "Franca duhet të përballet me pyetjen se si ta përshtatë sistemin e saj të pensioneve me ndryshimet demografike," shpjegon eksperti i ligjit social Ulrich Becker. Është problem për fondet e pensioneve që njerëzit po plaken, sepse pensioni duhet të paguhet për një periudhë më të gjatë kohore, megjithëse kontributet nuk janë më të larta. Nataliteti po bie dhe për këtë arsye gjithnjë e më pak të punësuar duhet të paguajnë kontribute për gjithnjë e më shumë pensionistë. Në Francë, subvencionet e pensioneve publike - si përqindje e produktit të brendshëm bruto - janë ndër më të lartat në listat e OECD-së, vetëm Italia ua kalon. Këtë synonte kryeministrja e Macron, Elisabet Borne, kur tha: "Me projektin ne po japim një garanci që fondet e pensioneve të balancohen financiarisht deri në vitin 2030".

"Remove Privileges"

"One obvious and widely discussed tool is to raise the retirement age," explains Becker. "That way, people pay longer and get shorter benefits. The goal is to correct the ratio between contributions and benefits."

A number of OECD countries have done so, and many are planning further increases: in the Netherlands, Denmark, Estonia and Italy, the retirement age will rise to 69 or more in the coming years. And in France? "It overlooks the fact that reforms should remove privileges for certain groups," says pensions expert Becker. "The reason for this is clear, that the protection of social rights is considered more important than their fair distribution between generations"./DW