Ekonomia

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e punës në vështirësi

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka bërë publike listën me 271 emrat e pensionistëve që përfitojnë shtesat suplementare të llogaritura sipas ligjit “Për trajtimin financiar dhe suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, industrinë e naftës e të gazit dhe metalurgji”.

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista e 271 pensionistëve që përfitojnë shtesën e

Lista sipas çdo qyteti.