Aktualitet

 Të gjitha pyetjet e censusit 2023

 Të gjitha pyetjet e censusit 2023
Ka nisur këtë të hënë procesi i regjistrimit të popullsisë dhe banesave, nën organizimin e Institutit të Statistikave të Shqipërisë. Censusi do të zgjasë për 6 javë dhe do të mbyllet më 26 tetor, teksa të dhënat e para do të prezantohen në qershorin e vitit 2023.

Ndryshe nga çdo census i mëparshëm, këtë herë i gjithë pyetësori do të zhvillohet online, përmes tabletit.

Regjistrimi do të ofrojë të dhëna për popullsinë rezidente, mbi karakteristikat demografike, sociale, të dhënat për strehimin, shëndetësinë, punësimin e të tjera. Pyetësorët janë me tetë module dhe 100 pyetje.

Dokumenta bashkëngjitur