Aktualitet

Nis sot regjistrimi i fëmijëve në çerdhe e kopshte. Dokumentet që duhet të dorëzoni dhe kush ka prioritet

Nis sot regjistrimi i fëmijëve në çerdhe e kopshte.

Nga dita e sotme deri më 11 qershor do të zgjasë aplikimi për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopshtet publike të Tiranës.

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, njofton se fëmijët që kanë frekuentuar çerdhen në sezonin 2020-2021 dhe që mbushin moshën 3 vjeç, deri më datë 15 Shtator 2021, do të regjistrohen automatikisht në kopsht.

Ndërkaq për kategoritë e tjera duhen dorëzuar disa dokumente.

Për fëmijët që kanë statusin e jetimit nevojitet libreza e këtij statusi, certifikatë personale dhe familjare.

Për fëmijët me aftësi të kufizuara apo sëmundje të rënda kërkohet raporti mjeko ligjor si dhe certifikatat personale dhe familjare.

Të njëjtat dokumente janë të nevojshme edhe në rastet kur kujdestari ligjor i fëmijës është më aftësi të kufizuara mendore apo fizike.

Për fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike përpos certifikatave duhet edhe vërtetim nga Njësia Administrative për trajtimin me ndihmë ekonomike të kujdestarit ligjor.

Ndërsa për kategoritë e tjera kërkohet vërtetim me pagë mujore të pasqyruar të prindërve si dhe vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, dokument ky që sigurohet në portalin e-albania.

Dokumentacioni i dorëzuar do të shqyrtohet përgjatë një jave nga stafi drejtues i çerdheve.

Prioritet do të kenë fëmijët që i kanë të dy prindërit në marrëdhënie pune si dhe ata që vijnë nga familje me probleme ekonomike apo sociale.

*Tiranapost.al.