Aktualitet

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e Bardhë mes Kosovës dhe Serbisë

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e Bardhë mes Kosovës dhe Serbisë. Dokumenti është në versionin origjinal në anglisht i ndarë me disa pika kryesore. Bie në sy bashkëpunimi ekonomik dhe nornalizimii imarrëdhënieve tregtare.

Marrëveshja përfshin:

•Të dy palët do të zbatojnë marrëveshjen për autostradat Beograd-Prishtinë, të nënshkruar më 14 shkurt 2020.
•Të dy palët do të zbatojnë marrëveshjen për hekurudhat Beograd-Prishtinë, të nënshkruar më 14 shkurt 2020. ?Dhe të dy palët do të angazhohen për të bërë një studim fizibiliteti për lidhjen e Beogradit dhe Prishtinës me infrastrukturë hekurudhore që do të çojë drejt një porti të thellë detar në Adriatik.

•Kosova dhe Prishtina do të punojnë me Korporatën Financiare Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar dhe EXIM, për të realizuar memorandumë që të ofrojnë: ?Hekurudhën e Paqes
?Lidhja hekurudhore Prishtinë-Merdarë
?Lidhje hekurudhore Nish-Prishtinë
?Financim për të mbështetur huatë që nevojiten për bizneset e mesme e të vogla
?Projekte të tjera dypalëshe
?Praninë me kohë të plotë të një dege të Korporatës Financiare Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Beograd, Serbi.

•Të dy palët do të hapin dhe do të vënë në punë Pikën e Kalimit të Përbashkët në Merdarë.
•Të dy palët do t’i bashkohen mini-shengenit të njoftuar nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut më tetor të vitit 2019, si dhe të përdorin në mënyrë të plotë të gjitha përfitimet e saj.
•Të dy plët do të njohin diplomat dhe certifikatat personale të njëra-tjetrës.
•Të dy palët d të pranojnë të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë dhe të tjera ente qeveritare amerikane për të kryer studime fezibiliteti në lidhje me ndarjen mes tyre të Liqenit të Ujmanit, si një burim i rëndësishëm për ujë dhe energji.
•Të dy palët do të diversifikojnë burimet e energjisë
•Të dy palët do të ndalojnë përdorimin e rrjetit 5G nga shitës që nuk janë të besuar. Nëse pajisjet janë të pranishme, të dy palët bien dakord që t’i heqin.
•Të dy palët do të shtojnë kontrollin e udhëtarëve, ndarjen e informacionit mes njëri-tjetrit dhe brenda kuadrit të një bashkëpunimi më të gjerë të SHBA-ve në Ballkan, si dhe të angazhohen që të përmirësojnë teknologjinë për të luftuar veprimtari të paligjshme, duke instaluar e duke vënë në punë sisteme amerikane për kontroll dhe informim, si PSICES, APIS, ATS-G dhe SRTP.

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e

Kjo është marrëveshja e firmosur sot në Shtëpinë e