Aktualitet

Kartela e vaksinave për fëmijët 0-7 vjeç do merret online tek e-Albania

Kartela e vaksinave për fëmijët 0-7 vjeç do merret online

Prindërit e fëmijëve nga 0-7 vjeç nuk do të kenë më nevojë të paraqiten pranë Qendrave Shëndetësore, për të tërhequr kartelën e vaksinave që kanë bwrw fwmijwt e tyre, sepse nga sot dokumenti sigurohet online dhe në kohë reale, nëpërmjet e-Albania.

Në portalin qeveritar e-Albania është shtuar një shërbim i ri elektronik i emërtuar si “Kartela Personale e Vaksinimit” - https://e-lbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=15393

Qytetarët, që kanë fëmijë nën 7 vjeç, pasi të jenë loguar në llogarinë e tyre personale, mund të përdorin lehtësisht shërbimin, pa patur nevojën e ngarkimit të asnjë dokumenti shoqërues duke gjeneruar menjëherë kartelën e kërkuar. Në formë elektronike, qytetarët mund ta paraqesin dokumentin në çdo kohë drejt administratës së çerdheve dhe kopshteve ku do të regjistrojnë fëmijët e tyre, duke i çliruar nga mundimi i përvitshëm për sigurimin e kartelës në letër dhe me vulë të njomë.

Edhe prindërit e fëmijëve që do të regjistrojnë fëmijët në klasë të parë nuk do të kenë më detyrimin ta depozitojnë kartelën pranë shkollës ku do të mësojë fëmija. Tashmë, nëpërmjet ndërveprimit të SMIP dhe Regjistrit Elektronik të Vaksinimit, kartela digjitale e vaksinimit do të dërgohet elektronikisht në shkollë nga vetë sistemi.

Bashkë me kartelën digjitale, në portalin e-Albania, qytetarët mund të rezervojnë online për vete apo për pjesëtarë të mitur të familjes, kohën dhe llojin e vaksinës që duan të aplikojnë, në mbrojtje të shëndetit të tyre. Me “Rezervim për vaksinim” - https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=15390, qytetarët mund të aplikojnë online për orën, datën dhe llojin e vaksinës që do të aplikohet në qendrën shëndetësore. Aplikantët do të marrin njoftimin e konfirmimit të rezervimit, nëpërmjet e-Albania, në rubrikën “Mesazhet e mia” për t’u paraqitur më pas pranë klinikës në zonën e tyre të banimit.