• Shqip
 • English
 • E enjte, 20 Qershor 2019
 • Shqip
 • English
 • Aktualitet Ekonomi Të gjitha

  Këto kategori punonjësish në shtet do marrin pagën e 13-të


  Qeveria ka vendosur që të japë pagën e 13-ë për disa kategori punonjësish dhe vendimi është marrë që më 31 dhjetor.

  Punonjësit që do mund ta përfitojnë këtë shpërblim sipas Scan Tv janë si më poshtë:

  Shpërblim do të marrin punonjësit në institucionet e rivlerësimit ku Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Komisionerët Publikë dhe gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit shpërblehen në masën e një page mujore bruto që përfshin pagën referuese bazë së bashku me shtesën për pagën në grup.

  Këshilltarët ligjore dhe ekonomikë, sipas përkatësisë, shpërblehen në masën 80% të masës së shpërblimit. Nëpunësit e administratës shpërblehen përkatësisht në masën e vlerës së pagës për pozicion.

  Punonjësit e tjerë të administratës shpërblehen përkatësisht në masën e vlerës së pagës për klasë.

  Sipas vendimit, përfitues të shpërblimit në masën e një page mujore bruto janë punonjësit që kanë punuar jo më pak se 1 vit në institucion.

  Për punonjësit që kanë punuar jo më pak se 3 muaj në institucion, shpërblimi do të jetë i barabartë më gjysmën e pagës mujore bruto./ Copyright Tiranapost.al