• Shqip
  • English
  • E mërkurë, 22 Janar 2020
  • Shqip
  • English
  • Për Shqipërinë që duhet të duam!

    Kombi është i joni dhe bashkohet nëse ka një shtet të fortë, dhe për këtë duhet të punohet fort. Problemet e brendshme nuk i sjellin askujt të mira, as qeverisë, as studentëve dhe as qytetarëve por zgjidhja e problemeve bëhet me veprime konkrete dhe nëse veprohet atëherë dialogu është prapa derës.