E vërteta e hidhur e universiteteve shtetërore

Studentët, shumica e tyre mbartnin një kulturë që linte për të dëshiruar,në sjellje dhe në një formim të përgjithshëm dhe pedagogët nuk mbeteshin pas, gjynah që kanë të tillë titull, njërëz të dështuar në jetë, të paktën këtë transmetonin tek mua dhe qindra të tjerë.