Shumë kafene? Shenjë e mediokritetit në biznes

Numri i lartë i kafeneve është haptazi tregues i një krize idesh. Ndryshe nga sa shkruhet në librin “Kombi që u lind”, se si Izraeli nga një shtet pa shtet, është kthyer ndër qendrat kryesore të inovacionit dhe të start-up, në Shqipëri diçka e tillë nuk ndodh. Biznesin e ideve e provojnë shumë pak njerëz. Të rinjtë rendin pas një biznesi të shpejtë, një fitimi të garantuar për shkak edhe të një psikoze si ajo e të hapurit një kafene apo një lloto-sport.