Dështimet e shtetit nuk na bëjnë më përshtypje

Shteti është zgjidhja apo problemi? Rasti i Sergio Marchionnes në Itali shërben si shembull për të kuptuar se sipërmarrja është pasqyrë e politikave publike. Ajo nuk kujdeset për mirëqenien sociale, lumturinë e familjeve apo ekonominë kombëtare. Sado i bukur dhe i shumëngjyrshëm të jetë alfabeti i sipërmarrjes, nis gjithmonë nga shkronja “A”: maksimizimi i fitimit. Por përse atëherë skandalizohemi më shumë nga “amoraliteti” legjitim dhe i ditur i sipërmarrjes, se sa dështimet e shtetit ku të gjithë jemi aksionerë?

Në plazhin dixhital, ku njerëzit nuk kanë më vend

…Këtij ndryshimi nuk i shpëton, e nuk kishte se si t’i shpëtonte, as plazhi, për sa kohë që në një farë mënyrë shihet edhe si status. E për më tepër në një epokë ku koha e lirë është kthyer në privilegj, por dëfrimi në detyrim shoqëror. E kështu ngadalë-ngadalë, por më shpejt nga sa mendojmë, po e kthejmë edhe plazhin në dixhital, ku njerëzorja zë shumë pak vend.