Bujaria e shqiptarëve më prek thellë/ Bisedë me Dr. Robert Elsie

Gjëja e parë që më ra në sy në aeroport ishte një parrullë politike kundër teorisë së tri botëve. Vendosa të marr shënim çdo parrullë që do të ndeshja për të mësuar shqip dhe të tilla kishte shumë. Ndeshja e parë me njerëzit qe befasuese.Ata ishin shumë të dashur e mikpritës, por në të njëjtën kohë të përmbajtur e të tërhequr, kuptohet për arsye politike.