• Shqip
  • English
  • E mërkurë, 20 Nëntor 2019
  • Shqip
  • English
  • Aromë vjeshte nga Klara Koli

    Klara është një vajze e re që shkruan poezi. Por meqë ne me dashamirësi u japim hapësirë blogereve, rrobave, pastave të dhëmbëve, recetave, të gjithave se iu takon, dhe kur në email mbërriti një poezi e shkuar nga Klara, një vajzë e re, na u duke vetja vintage.