• Shqip
  • English
  • E hënë, 17 Shkurt 2020
  • Shqip
  • English
  • Sikur të shkruhej një Ungjill i pestë, sipas Jezu Krishtit

    Me një stil ironik por edhe naiv, sa alegorik aq edhe besnik ndaj fakteve reale të Librit të Shenjtë, Saramago na jep një Zot të vrazhdë e pragmatik, e nga ana tjetër një Jezus që nuk e di me të vërtetë rolin e tij në këtë botë, me dilemat dhe pasionet e çdo adoleshenti. Një Jezus njerëzor, tepër njerëzor.