Çfarë kanë këto amerikanët që janë ndryshe nga popujt e tjerë të botës?!

Tendenca e Amerikës për të vepruar në kundërshtim me prirjet ndërkombëtare mbi besimin dhe fenë, ka joshur shumë shkencëtarë socialë. Sidomos Alexis de Tocqueville, i cili në fillim të shekullit XIX, diskutoi gjerësisht rolin e jashtëm të fesë në shoqërinë amerikane, dhe arsyetimet i hodhi në librin e tij të famshëm “Demokracia në Amerikë”.