Një ditë e brengosur për shkak të profesionit

Çdo profesion ka rregullat e tij dhe profesioni im, që ka të bëjë me shkrimin e saktë të fjalëve të gjuhës shqipe, vuri alarmin, sapo dhe unë vura syzet për ta lexuar me ëndje atë betim, të cilin me siguri çdo mjek e di përmendësh