• Shqip
  • English
  • E martë, 21 Janar 2020
  • Shqip
  • English
  • Shkolla që vret imagjinatën

    A mund të përballohen sfidat e shekullit XXI me të njëjtat metoda si ato të shekullit XIX? A mund të jemi të sigurt se ofrojmë dijen e nevojshme thjesht duke përmirësuar butësinë e karrigeve, qartësinë e shkrimit mbi tabelën e bardhë, ngjyrat e projektorit dhe zërin e mikrofonit?