Libra Te gjitha

Dhurojua të tjerëve- Alessandro Manzoni


Kujdesu për dhimbjet e tua,
për kërkesat e atyre që të janë pranë!

Dhurojua të tjerëve dritën që nuk ke,
forcën që nuk zotëron,
shpresën që ndjen të luhatet në ty,
besimin që të mungon.
Ndriçoi nga erresire jote.
Pasuroji me varfërine tënde.

Dhuro një buzëqeshje
kur ke dëshire të qash.
Prodho hare
me stuhine që ke brenda.
“Ja, atë që s’kam ta dhuroj”.
Kjo eshte parajsa jote.

Do të vesh re që gëzimi,
pak nga pak do depërtojë në ty,
do pushtojë qënien tënde,
do bëhet vërtet i yti në masën
në të cilën, do ua kesh dhuruar të tjerëve.